ข่าวในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญอุปกรณ์การเรียน มอบให้ ร.ร. ที่นครปฐม - kachon.com

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญอุปกรณ์การเรียน มอบให้ ร.ร. ที่นครปฐม
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้น

วันนี้ (19 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง โรงเรียนวัดวังเย็น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาปรับใช้ ในการเรียนการสอน ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 691 คน

ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.