ข่าวทั่วประเทศพร้อมจัดงานวันเด็ก ขนยุทโธปกรณ์โชว์อื้อ - kachon.com

ทั่วประเทศพร้อมจัดงานวันเด็ก ขนยุทโธปกรณ์โชว์อื้อ
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายกัมพล ตันสัจจาผอ.สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. เพื่อเสริมสร้างความสุขจึงมอบของขวัญให้กับเด็กและเยาวชน ได้เข้าเที่ยวชมสวนฟรีตลอดทั้งวันซึ่งพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าที่ควรจะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้สู่โลกกว้าง เพราะหากเด็กในวันนี้ได้รับความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ ที่เป็นต้นแบบที่ดีก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน โดย สวนนงนุชพัทยาขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดัน ส่งเสริม พัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กไทย ขณะที่ จ.ตรัง ในพื้นที่ชุมชนเล็กๆ ซึ่งแยกมาจากชุมชนหลัก รอยต่อระหว่างเขตเทศบาลนครตรังเชื่อมต่อกับเทศบาลโคกหล่อ หมู่ที่3 ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 62 ส่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ยะลา ได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ออกมาโชว์ให้เด็กๆ เล่นสนุกสนาน ในวันเด็กปีนี้.