ข่าวพล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 - kachon.com

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น. ออเจ้าตำรวจท่องเที่ยว จัดโครงการสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ท่าเรือ เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ ( Asiatique the Riverfron) สืบสานวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ ประกาศให้ ปี ๒๕๖๑ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศักยภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว เพื่อลดอาชญากรรม เพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมทุกจุดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ และเพื่อสนองประกาศของรัฐบาล ปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมากขึ้น จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี นักท่องเที่ยวจะเริ่มมี การเดินทางตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้มหาศาล ให้แก่ประเทศ โดยตลาดที่ขับเคลื่อนการเติบโตมาจากชาวต่างชาติที่สร้างรายได้สะพัด ขยายตัวในอัตราสูง ในปีที่ผ่านมา สำหรับในปี ๒๕๖๑ คาดว่าในช่วงเวลาการเฉลิมฉลอง ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามโดดเด่นของประเทศไทย จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดย พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัในการปฏิบัติภารกิจหลักนี้

จึงได้ยกระดับความพร้อมในด้านการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงต่อนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงดังกล่าว โดยได้บูรณาการการปฏิบัติ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจน้ำ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก สถานีตำรวจพระยาไกร เทศกิจ กองทัพเรือ จราจรเขตตรวจใต้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการโรงแรมต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกจุดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อลดอาชญากรรมที่อาจจะเกิดแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีปัญหาสามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวทางโทรศัพท์หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีท่องเที่ยว ทั้ง 34 สถานี ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมี พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อม รอง ผบ.ตร. ผบช.ทท. รอง ผบช.ทท. ให้การต้อนรับ โดยมีแขกรับเชิญบุคคลสำคัญจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง เอกอัครราชทูต ราชทูต หรือตัวแทนจากสถานทูต ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง งดงามด้วยการแต่งกายชุดไทย แบบออเจ้าย้อนยุคสืบสานประเพณี สนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๑ ที่เป็น 11 แนวทาง-มาตรการรณรงค์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 61 “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” และขอให้มั่นใจตำรวจท่องเที่ยว

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม อ๊อด อธินันท์ by กะฉ่อน รายงาน/ภาพข่าว