ข่าวเด้ง 5 เสือโรงพักปากคลองรังสิต เซ่นจับผับเถื่อนข้าง ม.ดัง ปล่อยเด็กเข้าไปเพียบ - kachon.com

เด้ง 5 เสือโรงพักปากคลองรังสิต เซ่นจับผับเถื่อนข้าง ม.ดัง ปล่อยเด็กเข้าไปเพียบ
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

วันที่ 9 มิ.ย.67 พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี มีหนังสือคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีที่ 160/2567 เรื่อง ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการและรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ที่ 159/2567 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย พาดหัวข่าว “ตำรวจสอบสวนกลางทลายผับเถื่อนติดมหาวิทยาลัยดังย่านรังสิต หลังพบปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มากถึง 65 คนเข้าใช้บริการ”

โดยมีรายละเอียดว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 01.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง เข้าตรวจค้นสถานบริการชื่อ “Flip Rangsit” ตั้งอยู่เลขที่ 5/55 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการตรวจค้นพบว่าสถานบริการดังกล่าวมีผู้ใช้บริการชายหญิงจำนวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวขออนุญาตตรวจค้นและให้บุคคลในร้านแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

พบเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 65 คน จากนั้น นายปฏิภาณ อินทรงาม อายุ 28 ปี มาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของร้าน และให้การว่าร้านดังกล่าวมีเพียงใบอนุญาตจำหน่ายสุรา แต่ไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการแต่อย่างใด จึงได้จับกุมและแจ้งข้อหา “ตั้งสถานบริการ (สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ทางการค้า) ประเภทที่มีอาหาร สุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดให้บริการหลัง 24.00 น. และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเวลาห้ามขาย” เหตุเกิดพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต นั้น

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การบริหารราชการของ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 68 มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 จึงให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการและรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1.ให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (ศปก.ภ.จว.ปทุมธานี) โดยขาดจากต้นสังกัด ประกอบด้วย
1.1 พ.ต.อ.ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต
1.2 พ.ต.ท.ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
1.3 พ.ต.ท.กัณณพงศ์ พุทธชาติ รองผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต
1.4 พ.ต.ท.นิติธร ศุภชัยวรกุล สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
1.5 พ.ต.ต.สันติภาพ ศิริมาตย์ สวป.สภ.ปากคลองรังสิต

2.ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานี รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต อีกหน้าที่หนึ่ง
2.2 พ.ต.ท.บุญส่ง รัศมี รองผกก.ป.สภ.คลองสิบสอง รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต
2.3 พ.ต.ท.เผด็จ กระแตวงศ์ รองผกก.สส.สภ.หนองเสือ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
2.4 พ.ต.ท.วิวรรธน์ แก้วพลู สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี รักษาราชการแทนในตำแหน่ง สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกันมีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ที่ 159/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1.พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานกรรมการ
2.พ.ต.อ.สมเกียรติ สีมาคุปต์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี เป็นกรรมการ
3.พ.ต.ท.สุวัฒน์ โพธิ์รี่ สารวัตร (สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอถ้อยคำสำนวนเพื่อพิจารณา ภายใน 15 วัน นับแต่คณะกรรมการได้รับทราบคำสั่งนี้ ถ้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือบกพร่องในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เสนอความเห็นพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในคราวเดียวกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากทางข่าวสดออนไลน์

.......

ศาลาอรุณนราภิรมย์ ศูนยฺ์ร่วมบุญสั่งจองบูชา เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 3.5 เซนติเมตร เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

สุดยอดมวลสารในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่(คลิ๊ก)

ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)