ข่าวเพจ นร.แฉ! รร.ดัง บีบ นร.-ผู้ปกครอง เซ็นข้อตกลง ที่ลิดรอนสิทธิ์ ก่อนรับเข้าเรียน! - kachon.com

เพจ นร.แฉ! รร.ดัง บีบ นร.-ผู้ปกครอง เซ็นข้อตกลง ที่ลิดรอนสิทธิ์ ก่อนรับเข้าเรียน!
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

เพจ นร.แฉ! รร.ดัง ย่านลาดพร้าว กดดันกึ่งบังคับ นร.-ผู้ปกครอง เซ็นข้อตกลง ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ โดยอาจไม่รับเข้า หรือ หากไม่ทำตามจะบังคับลาออก

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 เพจจากฝ่ายนักเรียน ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านลาดพร้าว ได้โพสต์ ภาพเอกสารฉบับหนึ่ง มีหัวข้อว่า หนังสือยินยอมและยืนยัน (MOU) การเข้าเป็นนักเรียน พร้อมระบุข้อความว่า “บังคับนักเรียนทำข้อตกลง ห้ามแสดงออกหรือใช้สื่อออนไลน์สร้างความเสื่อมเสียแก่ครู โรงเรียน และสถาบันทุกกรณี มิเช่นนั้นอาจจะถูกบังคับให้ลาออก และหากไม่ยอมเซ็นจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาได้”

โดยเนื้อหาของหนังสือยินยอมและยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว มีข้อตกลง ดังนี้ “ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์และขอยืนยันการเข้าเรียนที่โรงเรียน โดยข้าพเจ้าและผู้ปกครองได้รับทราบ ยินดีและยินยอมลงลายมือชื่อในข้อตกลง (MOU) ของโรงเรียน พร้อมยินดีปฏิบัติ ดังนี้

ข้าพเจ้ายินยอมและยืนยันลงลายมือชื่อ รับทราบพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลง (MOU) ของโรงเรียนทุกประการ (ด้วยความสมัครใจ)” ข้าพเจ้ายืนยันจะประพฤติตนตามข้อกำหนด ตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนทุกประการ โดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้ายินดีประพฤติปฏิบัติตนตามคู่มือคนดีของโรงเรียนทุกประการ โดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายืนยันไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่แสดงออกทางสัญลักษณ์ หรือใช้สื่อต่าง ๆ ให้เสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ สถานศึกษา

ข้าพเจ้ายืนยันไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียกายทั้งด้านชื่อเสียงโรงเรียน และ/หรือ ร่วมทำกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน หรือ ข้าราชการครู และ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมประพฤติตนตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงตามที่โรงเรียนกำหนดได้

ข้าพเจ้าและผู้ปกครองยินดี ยินยอม และยืนยันให้โรงเรียนพิจารณาโทษตามระเบียบการลงโทษทุกประการ และ/หรือ ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมลาออกจากโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น”

จากการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว ทำให้มีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงประชาชนจำนวนมาก เข้ามาแสดงความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการริดลอนสิทธิเสรีภาพ เช่น เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน โรงเรียนดังกล่าวเพิ่งเกิดกรณีที่ครูคนหนึ่ง โพสต์ข้อความคุกคามทางเพศและต่อว่านักเรียนในเชิงเหยียดหยามหยาบคาย ทำให้มีศิษย์เก่าจำนวนมากกังวลว่า การใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขตของโรงเรียน ประกอบกับ เรื่องเสื่อมเสียในโรงเรียนที่เพิ่งเกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน และ ชื่อเสียงของโรงเรียน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากทางข่าวสดออนไลน์

.......

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด