ข่าวผ่าน 4 วันดับรวม 152 ศพ เมาแล้วขับเหมือนเดิม ขอนแก่นแชมป์ดับสูงสุด - kachon.com

ผ่าน 4 วันดับรวม 152 ศพ เมาแล้วขับเหมือนเดิม ขอนแก่นแชมป์ดับสูงสุด
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

ผ่าน 4 วันดับรวม 152 ศพ เจ็บ 1,494 คน เมาแล้วขับเหมือนเดิม ศปถ.ประสานจังหวัดคุมเข้มดื่มแอลกอฮอล์-ขับรถเร็ว ขอนแก่นจังหวัดแชมป์ตายเยอะสุด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 เม.ย.64 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 376 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 ราย ผู้บาดเจ็บ 392 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 36.44 ขับรถเร็วร้อยละ 28.72 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.86 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ61.70 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 41.76 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 34.57 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 31.91 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.32

ทั้งนี้ จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,913 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 59,420 คน เรียกตรวจยานพาหนะ350,921 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 70,130 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,950 รายไม่สวมหมวกนิรภัย 17,530 รายโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (16ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาฬสินธุ์ (จังหวัดละ3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (17คน)

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันของการรณรงค์ (10-13 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,465 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 152 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,494 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 20 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (65ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น (8 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (69คน)

ด้าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสี่วันที่ผ่านมาพบว่าถนนสายรองและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง และพบว่ายังคงมีสาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว

ศปถ.จึงเน้นย้ำให้จังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของด่านชุมชนจุดตรวจ และจุดสกัด พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนเส้นทางสายรอง เน้นการกวดขันและป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะการดื่มแล้วขับและขับรถเร็วในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งด้านสถานที่ ช่วงเวลา และช่วงอายุของผู้ซื้อ ท้ายนี้ ขอฝากเตือนประชาชนดื่มไม่ขับไม่ขับรถเร็ว และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ 2564เป็นไปด้วยความปลอดภัย ที่สำคัญ อย่าลืมดูแลตนเองภายใต้มาตรการสาธารณสุข (DMHTT) เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวทางอ้อมออนไลน์

.......

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอารามคคค

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความงามงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระอาราม
สแกน QR Code เพื่อสำรวจความงามของวัดอรุณ ทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอารามคคค

ไลน์กะฉ่อนดอทคอมแว่นวัดอรุณรายงาน

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอารามคคค

.......

บารมีพระเจ้าตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์แห่งสมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชาบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค

ชมภาพทั้งหมดคค
ชมคลิปทั้งหมดคคค