ข่าวกรมทะเลฯ-นปส.ปลูกป่าชายเลนกระบี่ - kachon.com

กรมทะเลฯ-นปส.ปลูกป่าชายเลนกระบี่
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงฯ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กระทรวงทส.ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (จ.ภูเก็ต)ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในเนื้อที่กว่า10ไร่ ใช้พันธุ์กล้าไม้ชนิดโกงกางใบเล็กจำนวน7,000กล้า


โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุ่นที่ 72 , เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนในสังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประมาณ 450คน

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนว่าพื้นที่ดังกล่าวเปรียบเสมือนอู่ข้าว อู่น้ำแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนที่เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน และที่สำคัญป่าชายเลนเป็นเกราะกำบังคลื่นลมดังจะเห็นได้จากเมื่อคราวภัยพิบัติสึนามิพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในแนวป่าชายเลนจะได้รับผลกระทบเสียหายน้อยกว่าพื้นที่โล่งแจ้งอย่างชัดเจน


ด้านนายโสภณ ทองดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามกระทรวงทส. อยากจะขอให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วยกันปกป้องมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าชายเลนไปเป็นสมบัติส่วนตน มิฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างเฉียบขาด โฆษกทส.กล่าวย้ำ