ข่าว'องคมนตรี'ติดตามความก้าวหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - kachon.com

'องคมนตรี'ติดตามความก้าวหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะลงพื้นที่บริเวณ แนวโครงการขุดลอกคลองลัดคลองบางสะพาน ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตปกครองเป็น 8 อำเภอมี 48 ตำบล 435 หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 545,845 คนผลิตภัณฑ์มวลรวมที่มีคุณค่า 86,972 ล้านบาทรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อประชากร 187,039 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากให้กับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 90 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 22 โครงการและเป็นโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 68 โครงการ”

พล.อ.อ.ชลิต กล่าวว่า “สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีนโยบายการขุดคลองลัดคลองบางสะพาน ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อย่นระยะการระบายน้ำในคลองบางสะพานลงได้ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งความก้าวหน้าของโครงการขณะนี้ได้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดคลองลัดแล้วเสร็จทั้งสิ้น 34 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีอนุมัติจ่ายเงินผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 50.26 ล้านบาท ส่วนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพานเพื่อช่วยระบายน้ำได้สูงสุด 700 ลบ.ม./วินาที จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกหลายโครงการ และอยากฝากประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลลำคลองให้มีความสะอาดเพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่สืบไป.