ข่าวเตือน'ธูปไล่ยุง'ผิดกฎหมาย ระวัง'สูดดมควัน'เป็นอันตราย! - kachon.com

เตือน'ธูปไล่ยุง'ผิดกฎหมาย ระวัง'สูดดมควัน'เป็นอันตราย!
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้เฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ล่าสุดในปีงบประมาณ 2561 ได้สำรวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จุดกันยุง ที่มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายธูป ซึ่งถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและวางจำหน่ายทั่วไปตามแนวชายแดน รวม 7 ตัวอย่าง พบว่าข้างกล่องผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่ระบุสถานที่ผลิต และไม่มีเลขทะเบียนอย. ระบุเพียงส่วนประกอบสําคัญของสารทรานส์ฟลูทริน (transfluthrin) 0.04% และเพอร์เมทริน (permethrin) 0.13% เมื่อนำมาตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเอกลักษณ์ของสารกำจัดแมลง ด้วยวิธี GC-MS ผลปรากฏว่าพบสารไดมีฟลูทริน (dimefluthrin) ทุกตัวอย่าง แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งอาจเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ดังนั้นการนำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีความผิดตามกฎหมาย