ข่าวรู้ไว้ก่อน บริการอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนที่ศาลปกครอง - kachon.com

รู้ไว้ก่อน บริการอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนที่ศาลปกครอง
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อศาลปกครองทุกแห่ง ยกเว้นจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.นี้ พร้อมพัฒนาแอปฯ รับรองเอกสารดิจิทัล ส่งเอกสารทางอีเมล เตรียมบริการไดร์ฟทรู ขับรถเข้ารับบริการ

ศาลปกครองเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยนายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยอธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง และเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้มีประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครองทุกแห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองจะตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแทน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.2561 ยกเว้นกรณีจำเป็นในทางคดี และกรณีที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นที่ไม่ได้มาติดต่อราชการโดยตรง เช่น กรณีมอบอำนาจหรือมอบฉันทะ หรือกรณีต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

สำหรับงานให้บริการประชาชนที่ยกเลิกการใช้เอกสารสำเนาราชการ ได้แก่ งานฟ้องคดี งานรับคำร้องคำขอและเอกสารคำคู่ความ งานคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล งานคืนเงินตามคำพิพากษา งานคัดเอกสารในสำนวนคดี (กรณีเป็นบุคคลในคดี) งานรับคำร้องคำขอในชั้นบังคับคดี งานรับเงินจ่ายเงินตามคำสั่งคำพิพากษา การให้คำปรึกษาด้านบังคับคดี รวมไปถึงงานตั้งเรื่องขอนำบังคับคดีและการขายทอดตลาด

นอกจากนี้ ศาลปกครองยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน (เวอร์ชั่น 2) เริ่มใช้งานระบบรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใบรับรองดิจิทัล (e-Certifying) ที่ได้รับการลงชื่อและรับรองด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คู่กรณีในคดี รวมทั้งผู้ใช้งานที่สมัครเป็นสมาชิก และลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถขอคัดและรับรองสำเนา คำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองของทั้งศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้นทุกแห่งผ่านแอปพลิเคชันได้ และสามารถเลือกที่จะมารับสำเนาเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน โดยการเลือกจองที่จอดรถล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หรือเลือกรับสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล และในอนาคตยังสามารถแจ้งขอใช้บริการ Drive-thru หรือ ไดร์ฟทรูการขับรถเข้าไปรับบริการได้ล่วงหน้าอีกด้วย.