ข่าวสกอ.ถกหาที่เรียนให้นักศึกษาพยาบาลคริสเตียน - kachon.com

สกอ.ถกหาที่เรียนให้นักศึกษาพยาบาลคริสเตียน
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับนายพิริยะ วิเศษจินดา นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน และตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อหาที่เรียนให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตร จำนวน 86 คน จากทั้งหมด 170 คน โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่จะต้องหาที่เรียนให้กับนักศึกษาที่เหลืออยู่ และต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ทราบ จากการหารือกันเบื้องต้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องไปดำเนินการคือ มหาวิทยาลัยจะดูแลและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นักศึกษาที่ออกไปแล้วอย่างไร และมหาวิทยาลัยจะต้องดูแลนักศึกษา 86 คนที่เหลือ คือ นักศึกษาปี 1 ที่กำลัง จะขึ้นปี 2 ให้มีที่เรียนต่อ โดยต้องไปประสานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อขอโอนย้ายนักศึกษากลุ่มนี้ไปเรียนต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยอ้างว่ามีสถาบัน 5 แห่ง ที่จะรับนักศึกษาคือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การหารือยังไม่ได้ข้อสรุป ดังนั้น ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ จะมีการหารืออีกครั้ง โดยมี ม.คริสเตียน และมหาวิทยาลัยที่ถูกระบุว่าจะรับนักศึกษาของ ม.คริสเตียน มาหารือกัน ให้ได้ข้อสรุปว่า แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้กี่คน โดยมีเงื่อนไขหรือวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตอย่างไร รวมทั้งใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ส่วนการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยนั้น ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามจากการฟังการชี้แจงของนายกสภาฯ ก็เห็นปัญหาและพยายามจะช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มที่.