ข่าวเลขาฯ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ - kachon.com

เลขาฯ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

เลขาฯ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามงาน ที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมมอบแนวทางข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ ขรก.-เจ้าหน้าที่รัฐ

วานนี้ (12 มิ.ย.) นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.4-01 และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนงาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้มอบนโยบายให้แนวทางและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์