ข่าวสถ.เตรียมบรรจุ พนง.ท้องถิ่นรอบสอง 1,578 คน ตามลำดับคะแนน - kachon.com

สถ.เตรียมบรรจุ พนง.ท้องถิ่นรอบสอง 1,578 คน ตามลำดับคะแนน
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

สถ.เตรียมเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขัน พนง.ท้องถิ่นรอบสอง รายงานตัว 26 ก.พ.-2 มี.ค.จำนวน 1,578 คน ให้สิทธิ์ผู้สอบคะแนนสูงเลือกบรรจุก่อน พร้อมบรรจุ-แต่งตั้งจริง 2 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10,229 คน และสำหรับการดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบสองนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับ ในแต่ละตำแหน่งแต่ละภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 1,578 คน ประกอบด้วยตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1,089 คน ตำแหน่งครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 214 คน และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 275 คน โดยกรมฯ จะส่งหนังสือเรียกผู้สอบได้ตามที่อยู่ ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในตอนสมัครสอบ ให้มารายงานตัวเพื่อเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2561 สำหรับรายละเอียดการเรียกมารายงานตัวนั้น สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

"สำหรับการบรรจุผู้สอบแข่งขันในครั้งนี้ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า การขึ้นบัญชีผู้สอบได้จะขึ้นตามลำดับคะแนน ใครได้คะแนนสูงก็จะอยู่ในลำดับต้น และการเรียกบรรจุ จะเรียกตามลำดับที่สอบได้ โดยให้สิทธิ์ผู้นั้นเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในรอบแรกและรอบสองนั้น บัญชีผู้สอบได้จะมีอายุ 2 ปี โดยกรมฯ จะสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุต่อไป" นายสุทธิพงษ์ กล่าว